Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

kvinnor vid solnedgång

Fri, oberoende journalistik är en grundbult i demokratin och projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Projektet ska öka journalistikens – och även civilsamhällets – motståndskraft mot propaganda och desinformation.

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer har nationell bärighet och ska i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning testa om, och i så fall hur, samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden och därigenom skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få verifierade uppgifter vid krissituationer. Uppgifter som i sin tur kan utgöra värdefulla underlag för den journalistiska professionen, och därmed lokalsamhällets tillgång på viktiga nyheter och information. Forskning visar att de modeller och arbetssätt som fungerar när kriser är ett faktum är sådana som preventivt prövats och etablerats före. 

Utöver Medier & demokrati deltar Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning, NWT Media och Svenska Lottakåren.

kvinnor i solnedgång

Utifrån ett forskningsperspektiv klassificeras Stärkt lokaljournalistik i krissituationer som Colloborative Journalism vars definition är "ett samarbetsarrangemang mellan två eller flera nyhets- och informationsorganisationer, som syftar till att komplettera varje organisations resurser och maximera effekten av det producerade innehållet."

Extern medfinansiär är Myndigheten för psykologiskt försvar, och projektet pågår från juni september 2022  till och med juni 2024.